Gemaco Playing Cards

Những quân bài GEMACO luôn được dễ dàng nhận ra bởi thiết kế đầy màu sắc, sinh động và phong phú. Những quân bài mặt người của GEMACO được hiển thị trên nền trắng sáng, điều này giúp người chơi dễ dàng nhận biết từ khoảng cách xa. Nếu bạn đã từng chơi bài tại các Casino hàng đầu thế giới như the Wynn, Venetian, Taj Mahal, v..v, bạn đang chơi bài của GEMACO. Made in USA!

Bạn mới xem

Xóa mới xem