Modiano Playing Cards

Những quân bài Modiano thường dầy và nặng hơn tất cả những hãng bài nhựa khác trên thị trường tại thời điểm hiện tại. Bài Modiano không những chỉ gây ấn tượng với người chơi bởi cảm giác của quân bài mà còn với màu sắc và thiết kế rực rỡ. Bài Modiano là dạng bài nhựa lụa cho cảm giác chơi và chia bài hoàn hảo.
 

Bạn mới xem

Xóa mới xem