Bài nhựa TQ


100.000₫
  • Made in China
  • 100% plastic 
  • Poker Size
  • Regular index
  • Bài có 4 màu: Gold, USD Gold, Euro Gold và Black

Sản Phẩm Liên Quan