KEM Playing Cards

Nói đến KEM là nói đến huyền thoại và chất lượng số 1. Với chất liệu cao cấp nhất trên thị trường bài plastic - 100% nhựa Cellulose Acetate là lý do các quân bài KEM bền hơn, mềm hơn, chia bài dễ dàng trong sự sung sướng. Bài plastic KEM được sản xuất tại Mỹ bởi công ty bài lớn nhất thế giới The US Playing Cards Company.

Bạn mới xem

Xóa mới xem